Jaunumi

Jaunumi

 • LSFP Valdes sēde 13.oktobrī

  Pirmdiena, 6. oktobris, 2014

  LSFP valdes sēdes laiks: 2014. gada 13. oktobris

  Vieta: LSFP sanāksmju telpa (4.stāvā), Grostonas ielā 6B, Rīgā
  Sākums: plkst. 16:00

 • Sarunas ar politisko partiju pārstāvjiem par sporta nozares nākotnes perspektīvām

  Otrdiena, 23. septembris, 2014

  Tuvojoties 12. Saeimas vēlēšanām, LSFP kopā ar pārējām vadošajām Latvijas sporta organizācijām izveidoja memorandu, aicinot Latvijas politiskās partijas un to apvienības ietvert partiju programmās stingru apņemšanos pildīt valdības apstiprinātās “Sporta politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam” un 12. Saeimas darbības laikā sasniegt un nostiprināt konkrētus mērķus sportā noteiktos darbības virzienos.

  Lai pārrunātu būtiskākos jautājumus, tajā skaitā par nākamā gada sporta budžeta veidošanas gaitu un tā prognozētību nākotnē, šajās dienās vadošo sporta organizāciju vadītāji tiekas ar politisko partiju pārstāvjiem klātienē.

  MEMORANDS politiskajām partijām pirms 12. Saeimas vēlēšanām

  Tikšanās ar Zaļo un zemnieku savienības pārstāvjiem
  Tikšanās ar "Zaļo un zemnieku savienības" pārstāvjiem, 22.09.2014., LOK


  Tikšanās ar "Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK" pārstāvjiem, 23.09.2014., LSFP


  Diskusija ar politisko partiju pārstāvjiem par sporta pedagogu algu palielināšanu un sporta nozares vietu valsts pārvaldē, 24.09.2014., OSC

 • LSFP izsludina ikgadējo Sporta stipendiju konkursu

  Otrdiena, 9. septembris, 2014

  Latvijas izlašu dalībnieki, kas sekmīgi studē Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē, aicināti līdz 1. oktobrim pieteikties sporta stipendijai.

  LSFP Sporta stipendiju konkurss notiek katru gadu un tā mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.

  Stipendijām var pieteikties sportisti – Latvijas izlašu dalībnieki, kas sekmīgi studē Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē budžeta vai maksas licencētā, pilna vai nepilna laika studiju programmā, kuru studiju ilgums nepārsniedz studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas (SportAccord) biedri vai ir atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā.

  Stipendiju konkursu izsludina un iesniegumus līdz 2014. gada 1. oktobrim pieņem Latvijas Sporta federāciju padome. Stipendiju piešķir uz vienu studiju mācību gadu, piešķirtais stipendijas apmērs atkarīgs no valsts budžeta attiecīgajā programmā šī nolūkam paredzētajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 1400 EUR vienam studentam par studiju gadu. Stipendija ir izmantojama sportista akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

  Konkursa nolikums

  Iesniegumu un sportisko sasniegumu saraksta veidlapas

 • LSFP Valdes sēde 8. septembrī

  Svētdiena, 7. septembris, 2014

  LSFP valdes sēdes laiks: 2014. gada 8. septembris

  Vieta: LSFP sanāksmju telpa (4.stāvā), Grostonas ielā 6B, Rīgā
  Sākums: plkst. 16:00

 • Sporta psihologa konsultācijas Garīgās veselības dienu ietvaros

  Otrdiena, 2. septembris, 2014

  Sporta psihologi Agita Ābele un Pēteris Egle Garīgās veselības dienu ietvaros piedāvā konsultācijas un diskusijas sportistiem un treneriem.

  2014. gada 10. septembrī, plkst. 13:00 – 15:00

  Pēteris Egle, Mg. Psych, Mg. Sp. Sc., sertificēts treneris

  2014. gada 10. oktobrī, plkst. 13:00 – 15:00

  Pēteris Egle, Mg. Psych, Mg. Sp. Sc., sertificēts treneris

  Agita Ābele, Dr. Paed., Mg. Psych., Mg. Sp. Sc., sertificēta trenere

  Iespējamie tematiskie jautājumi:

  Kā palīdzēt sportistiem risināt akūtās psiholoģiskās problēmas, kuras saistītas ar sporta treniņu praksi, gatavošanos un piedalīšanos sacensībās – sacensību darbību.
  Sportistu un treneru motivācijas jautājumi – motīvi, motivācija, motivēšana.
  Gribas īpašības, to attīstīšana – gribas darbības traucējumi.
  Adekvātu mērķu izvirzīšana sportā.
  Psihisko procesu dinamikas īpatnības sportā.
  Pozitīvisma un agresivitātes izpausmes treneru darba stilā.

  Kontakttālrunis konsultāciju pieteikumiem – 26807878.

  Konsultācijas prioritāri ir paredzētas Pasaules Universiāžu dalībniekiem un viņu treneriem, kuri startējuši vai gatavojas startam LASS komandas ietvaros. Konsultācijas notiks LSFP apspriežu telpā, Grostonas ielā 6B, 4.stāvā.

 • LSFP Valdes sēde

  Otrdiena, 15. jūlijs, 2014

  2014. gada 7. jūlijā notika kārtējā LSFP valdes sēde. Nākamā sēde plānota septembrī.

 • Par izmaiņām Augstu sasniegumu sporta kritērijos

  Ceturtdiena, 19. jūnijs, 2014

  LSFP valdes sēdē 09.06.2014. tika apstiprināti LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales Augstu sasniegumu sporta kritēriji 2015. gadam. Kritēriji ir papildināti ar vēl divām tabulām, kas paredz punktu piešķiršanu neolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās, kuru federācijas nav atzītas SOK vai nav biedri SportAccord.
  Ir veiktas arī izmaiņas kritēriju 6.punktā, paredzot, ka komandu sporta spēlēs (veidos) punktu skaitu dala ar divi un reizina ar sportistu skaitu, kuri reāli startējuši un izcīnījuši attiecīgo vietu attiecīgajās sacensībās.

  LSFP Augstu sasniegumu sporta kritēriji 2015. gadam

 • Līdzfinansējuma konkursa rezultāti

  Trešdiena, 18. jūnijs, 2014

  LSFP valdes sēdē 09.06.2014. tika izskatīti atzīto federāciju pieteikumi, kas tika saņemti līdzfinansējuma starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektu konkursam. Finansējums netika piešķirts tādu starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā, kas varēja pretendēt uz finansējuma saņemšanu pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai Latvijā saskaņā ar LSFP starptautisko pasākumu rīkošanas kritērijiem.
  Par Latvijas Augstskolu sporta savienības (turpmāk - LASS) projekta līdzfinansējumu tiks lemts tikai pēc tam, kad LSFP saņems no LASS apstiprinājumu par to, ka šim projektam ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums, kā arī informāciju par tā apjomu.

  Līdzfinansējuma konkursa rezultāti.

 • Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” valdes REZOLŪCIJA

  Trešdiena, 14. maijs, 2014

  Pieņemta LSFP valdes sēdē
  2014. gada 12. maijā, Rīgā

  Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) valde izsaka atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) centieniem iestāties par papildu valsts finansējumu, lai nodrošinātu izglītībā un zinātnē strādājošo cienīgu darba samaksu.

  LSFP aicina Ministru kabinetu pastiprināti pievērst uzmanību arī Latvijas sporta pedagogu prasībām, paredzot valsts līdzfinansējumu sporta treneru atalgojumam 2015. gadā vismaz 85% apmērā no nepieciešamā. Šī prasība nozīmē realizēt „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” noteikto uzdevumu – pilnvērtīgu valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā.

  LSFP vērš Ministru kabineta uzmanību uz LSFP kopsapulces 10.03.2014. pieņemto rezolūciju un aicina, plānojot 2015. un 2016. gada valsts budžetu sporta nozarei, paredzēt to ne mazāku kā 2014. gadā (34 007 188 euro), kā arī bērnu un jaunatnes treneru atalgojumam papildus bāzes budžetam paredzēt un izdalīt 1,073 miljonus eiro, kas ļautu realizēt valsts sporta pamatnostādņu uzstādījumus.

  LSFP valde aicina novērtēt sporta kopējo devumu sabiedrībai un Latvijai, augstos sasniegumus un centienus nodrošināt nozares pastāvēšanu un attīstību nākotnē.

 • Paziņojums par konkursu "Līdzfinansējums starptautiskam finansējumam un citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektiem"

  Otrdiena, 13. maijs, 2014

  LSFP valde 2014.gada 12.maija sēdē apstiprināja nolikumu konkursam "Līdzfinansējums starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektiem".

  Nolikumu lejuplādēt šeit.

  LSFP valde apstiprināja arī komisiju, kas vērtēs iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komisijas priekšsēdētājs - Egils Puriņš, komisijas locekļi - Agita Ābele, Ilvis Pētersons.

  Pieteikumi iesniedzami LSFP birojā Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013, 314. un 315. telpā līdz 2014.gada 1.jūnijam.

 • Sveicam Einaru Fogeli ar Triju Zvaigžņu ordeņa apbalvojumu!

  Trešdiena, 23. aprīlis, 2014

  Ar Ordeņa kapitula 2014. gada 22. aprīļa lēmumu par nopelniem Latvijas labā ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru apbalvots Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis. 

  Triju zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums, ar ko apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā.
  Šis apbalvojums piešķirts arī Latvijas olimpiešiem:
  ilggadējam Latvijas vīriešu hokeja izlases komandas sporta ārstam
  Jānim Kvēpam,
  hokejistam, Latvijas Olimpiskās hokeja izlases kapteinim XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos Sandim Ozoliņam,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, bobslejistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam bobsleja četrvietīgajās ekipāžās Daumantam Dreiškenam, 
  Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas viceprezidentam Zintim Ekmanim,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, bobslejistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam bobsleja četrvietīgajās ekipāžās Oskaram Melbārdim,
  Latvijas bobsleja izlases galvenajam trenerim Sandim Prūsim,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, bobslejistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam bobsleja četrvietīgajās ekipāžās Jānim Strengam,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, bobslejistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam bobsleja četrvietīgajās ekipāžās Arvim Vilkastem,
  ilggadējam sporta organizatoram, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāram  Žoržam Tikmeram,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, skeletonistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos 4.vietas ieguvējam skeleton Tomasam Dukuram,
  pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistei,  kamaniņu braucējai, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējai kamaniņu sporta stafetē Elīzai Tīrumai.

  Savukārt par nopelniem Latvijas valsts labā Atzinības krusts piešķirts:
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, skeletonistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam skeletonā Martinam Dukuram,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, kamaniņu braucējam, divkārtējam XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam Andrim Šicam,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, kamaniņu braucējam, divkārtējam XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam Jurim Šicam;
  Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidentam, Latvijas Olimpiešu kluba prezidentam Raimondam Bergmanim,
  ilggadējam Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeitam, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docētājam Edvīnam Lešenkovam, 
  Latvijas bobsleja izlases trenerim Jānim Ozolam,
  Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, kamaniņu braucējam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam kamaniņu sporta stafetē Mārtiņam Rubenim,
  Latvijas Kamaniņu sporta federācijas nacionālās izlases trenerim, mehāniķim Jānim Liepam.

   

 • LSFP valdes sēde 7. aprīlī

  Ceturtdiena, 3. aprīlis, 2014

  LSFP valdes sēdes laiks: 2014. gada 7. aprīlī
  Vieta: LSFP apspriežu telpa (4.stāvā), Grostonas ielā 6B, Rīgā
  Sākums: plkst. 16:00

 • LSFP jaunais logo

  Otrdiena, 1. aprīlis, 2014

  LSFP jauno logo dažādos formātos varat atrast sadaļā "Lejuplādes"

 • LSFP kopsapulce

  Otrdiena, 11. marts, 2014

  Vakar, 10.martā, Olimpiskajā sporta centrā notika LSFP kopsapulce, kas pulcēja kopā vairāk nekā simts dažādu sporta organizāciju pārstāvjus. Kopsapulces dalībnieki pieņēma rezolūciju, pieprasot nodrošināt pilnvērtīgu atalgojumu sporta pedagogiem, sporta stundu skaita palielināšanu kā skolēniem, tā studentiem, nodrošinot sporta nodarbību kvalitāti, kā arī aicinot izskatīt jautājumu par speciāla sporta budžeta veidošanu.

  Kopsapulces dalībniekus uzrunāja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja, starptautiskā lielmeistare šahā Dana Reizniece-Ozola, atzinīgi vērtējot vadošo sporta organizāciju (LSFP, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome) vienoto darbu kopēju mērķu sasniegšanai sportā. Kā galvenos kopīgos uzdevumus D.Reizniece-Ozola minēja speciālā sporta budžeta veidošanu un nepieciešamā sporta pedagogu atalgojuma nodrošināšanu.

  Atzinīgus vārdus par pagājušajā pavasarī ievēlētās valdes darbu izteica Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Ivans Klementjevs, savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis novērtēja lielāko sporta organizāciju kā kopīga kolektīva darbu, kas devis rezultātu. 

  LSFP prezidents sniedza pārskatu par paveikto nepilnā gada laikā, kopš pagājušā gada 31.maija, kad Einars Fogelis tika ievēlēts par LSFP prezidentu, kā arī definēja arī šā gada LSFP galvenos uzdevumus, to skaitā sporta pedagogu pilnvērtīga atalgojuma nodrošināšana, valsts sporta reģistra izveidošana, duālās karjeras moduļa pilnveide, sporta treneru kontroles kārtības pilnveide, kā arī administratīvās atbildības paredzēšana normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteikumu neievērošanu (gan darba devējam, gan darbiniekam) u.c.

  Uzskatot bērnu un jaunatnes sportu, un ikdienas sporta nodarbības par galveno nosacījumu latviešu tautas veselības nostiprināšanā un sabiedrības izglītotības sekmēšanā, kopsapulce lēma vērsties pie Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta, Izglītības un zinātnes ministrijas ar rezolūciju, aicinot pildīt „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” pieņemtos uzdevumus par nepieciešamību ieguldīt pietiekamus līdzekļus un resursus bērnu un jaunatnes sportā, un pieprasot:

  • realizēt „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” noteikto uzdevumu – pilnvērtīgu valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā. Paredzēt un izdalīt jaunatnes treneru atalgojumam papildus 1,073 miljonus eiro, kas ļautu realizēt valsts sporta pamatnostādņu uzstādījumus;
  • palielināt sporta stundu skaitu vispārizglītojošās skolās vismaz līdz 3 stundām nedēļā 2014. gadā, un līdz 4 stundām nedēļā – 2015. gadā, kā arī nodrošināt sporta nodarbību iekļaušanu valsts augstskolu klātienes studiju programmās. Mainīt uzstādījumus un filozofiju sporta stundu kvalitātes nodrošināšanai, atjaunojot vispusīgās fiziskās sagatavotības kritērijus un kontrolvingrinājumus sporta nodarbību novērtējumos un prasībās. Nodrošināt interešu izglītībai paredzētā finansējuma konkrēti noteiktu procentuālo attiecību sporta nodarbībām;
  • plānojot 2015. un 2016. gada valsts budžetu, paredzēt to vismaz 2014. gada budžeta apjomā, piešķirot arī papildus finansējumu iepriekšminēto mērķu sasniegšanai;
  • izskatīt jautājumu par speciālā sporta budžeta veidošanu, novirzot šim nolūkam līdzekļus, ko valsts iegūtu, palielinot akcīzes nodokli tabakai un alkoholam, kā arī valsts nodevu azartspēlēm;
  • nodrošināt valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas tālāku virzību un finansiālu risinājumu tās realizācijai.


  LSFP kopsapulcē pieņemtā rezolūcija

  LSFP prezidenta ziņojums

  Pārējie kopsapulces dokumenti

 • LSFP valdes sēde

  Ceturtdiena, 6. marts, 2014

  LSFP valdes sēdes laiks: 2014.gada 10.marts

  Vieta: LSFP apspriežu telpa (4.stāvā), Grostonas ielā 6B, Rīgā
  Sākums: plkst. 14:00

 • LSFP paraksta sadarbības memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību

  Otrdiena, 4. marts, 2014

  Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis 3.martā parakstīja Sadarbības memorandu par ciešākas sadarbības veidošanu.

  Sadarbības memorands paredz veicināt un palīdzēt koordinēt sporta nozares attīstību Latvijas novadu pašvaldībās un stiprināt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un atzītajām sporta federācijām. 

  Einars Fogelis: “LSFP un citām vadošajām sporta sabiedriskajām organizācijām aktīvi iesaistoties valsts budžeta sadales procesā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir panākts valsts budžeta finansējuma sportam palielinājums gandrīz par diviem miljoniem eiro, kā arī ir panākta vairāku sportam būtisku LSFP priekšlikumu iekļaušana “Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”. Sporta politikas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai LSFP galvenie partneri ir Latvijas valdība un ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienība un pašvaldības, sporta veidu un sporta jomu federācijas, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Latvijas Tautas sporta asociācija, ikviens sabiedrības loceklis un, protams, uzņēmēji, bez kuru atbalsta sporta klubu un atsevišķu individuālo atlētu izaugsme nav iespējama.”

  Šobrīd valstī ir 87 atzītas sporta federācijas, tajā skaitā, - 34 olimpisko sporta veidu federācijas un 45 neolimpisko sporta veidu federācijas, kā arī 3 pielāgotā sporta un 5 darbības jomu federācijas. Šo atzīto sporta federāciju darbību koordinē, to kopējās intereses pārstāv un īsteno biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). 2013.gada beigās kopējais kolektīvo biedru skaits šajās federācijās bija gandrīz 1750, kur nodarbojas vairāk nekā 106 820 sportojošie. Ar sportu nodarbojošos skaits, ņemot vērā statistikas datus, arvien palielinās, un LSFP pienākums ir sekmēt, lai federācijas saņemtu vienlīdzīgu atbalstu savu programmu īstenošanai, dodot iespēju ikvienam iesaistīties sportiskās aktivitātēs, nodrošinot gan aktīvu dzīvesveidu, gan realizējot visaugstākos sportiskos mērķus.

  Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS) uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības. LPS biedri ir 117 pašvaldības no 119 Latvijas pašvaldībām: 8 republikas pilsētu un 109 novadu pašvaldības. LPS galvenie darbības mērķi ir pašvaldību politikas veidošana Latvijā, pašvaldību kopīgo problēmu risināšana un pašvaldību interešu aizstāvēšana.

  Abas organizācijas šīs sadarbības ietvaros izmantos organizatoriskos resursus, neparedzot papildus finansiālos līdzekļus.

   


 • LSFP kopsapulce

  Trešdiena, 26. februāris, 2014

  LSFP kopsapulces laiks: 2014.gada 10.marts

  Vieta: Olimpiskais Sporta centrs, konferenču zāle (4.stāvā) Grostonas iela 6B, Rīga
  Sākums: plkst. 16:00, reģistrācija no plkst. 15:30 

  Kopsapulces darba kārtības projekts

  1. LSFP 2013.gada 30.maija kopsapulces protokola apstiprināšana.
  2. LSFP prezidenta ziņojums.
  3. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2013.gada pārskata apstiprināšana.
  4. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm sporta nozarē.
  5. LSFP statūtu grozījumi normatīvajos aktos noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildei.
  6. Debates.
  7. Dažādi.

  Pēc kopsapulces (orientējoši plkst. 17:30) neformālas sarunas pie kafijas.

  Kopsapulces dokumentus lūdzu skatīt http://www.lsfp.lv/12/Dokumenti/